UDSKIFTNING AF RÅD I SKOTRENDE SAMT EFTERGANG AF T