Tømrer- og snedkerfirmaet blev startet af Hans Erik Jespersen d. 1. oktober 1985 hjemme i hans garage på Dianalundvej. Til at starte med brugte Hans Erik sin personbil og en trailer til at transportere værktøj og materialer ud til kunderne. 
I løbet af nogle få uger var der kommet godt gang i firmaet. Hans Erik kunne ikke længere nå det hele selv og måtte have noget hjælp. Hjælpen kom fra Hans Eriks bror, som var ved at etablere sin egen gård samt en indlejet svend og lærling. Kort tid efter blev der ansat en tømrersvend, som kunne hjælpe ham. Hans Eriks hustru, Susanne var med fra starten, og har deltaget i kontorarbejdet.
Da muligheden for at købe Scheuers værksted på Bakkevej 18, 4293 Dianalund bød sig i 1986, slog Hans Erik til.
Den 1. september 1986 flyttede Tømrer- og Snedkerfirma Hans Erik Jespersen ind på Bakkevej 18. hvor der var plads til snedkermaskiner.
Det er den adresse virksomheden stadig har i dag.

1.juli 2012 overtog Mikael Høgh og Lars Christensen Tømrer- og Snedkerfirmaet Hans Erik Jespersen ApS, hvor firmaet kom til at hedde HEJ Tømreren ApS. Firmaet forsatte ellers uændret med samme CVR nummer og medarbejdere, på samme adresse i Dianalund.

Mikael og Lars har i mange år samarbejdet i et andet firma og arbejdet med mange større og mindre projekter.
Lars er bosat på Fyn, men har arbejdet på Sjælland de sidste 20 år. Mikael er fra lokalområdet. De fleste arbejdsopgaver udføres i Vestsjælland og Midtsjælland.

Som følger af ordrer tilgang, er firmaet i dag blevet udvidet at beskæftige mellem 20-30 medarbejdere derudover har siden foråret 2022 haft en maler ansat. 
I foråret 2022 købte firmaet hallen på Bakkevej 11, hvor Chris´ rørservice engang holdt til.
Hallen blev købt fordi vi manglede lagerplads i firmaet.

Igennem de sidste 35 år er der blevet uddannet mange lærlinge, og der er på nuværende tidspunkt 5 lærlinge i gang med tømreruddannelsen.

I virksomheden findes eget snedkerværksted, hvor der kan fremstilles mange specialopgaver indenfor blandt andet døre og vinduer, da firmaet udfører en del opgaver indenfor renovering af gamle og fredet bygninger.

Firmaet råder over en maskine til papiruldsisolering og medarbejder der har været på kursus i at arbejde med papiruld, dette er en god og bæredygtig måde at isolerer lofter, hulmure, etageadskillelse mm. på.

Udover ovenstående udbedrer vi mange forsikringssager da firmaet arbejder som håndværkstaksator for GF -og IF forsikring.